Inger Svensson och Else Karin Karlsson träffar du som får erbjudande om ett förebyggande hembesök.

< >

Förebyggande hembesök

Omsorgsförvaltningen, Skara kommun har en uppsökande verksamhet som erbjuder äldre förebyggande hembesök.

Vem vänder vi oss till?

Förebyggande hembesök vänder sig till dig som fyller 80 år under året och som inte har regelbundet stöd av hemtjänst eller hemsjukvård.

Syfte

Syftet med besöket är att ge dig förutsättningar till en ökad trygghet och möjlighet till ett fortsatt självständigt och gott liv. 

Hur går det till?

Vi besöker dig i hemmet och samtalar bland annat om din hälsa, säkerhet, boende och annat som påverkar din vardag och känns viktigt för dig. 

Kommunen fortsätter med att boka ett hembesök med en telefontid med dig som person som en säkerhet i spåren av pandemin.

För att du ska känna dig trygg nu och i framtiden informerar vi om vilket stöd kommunen kan erbjuda dig. Du får informationsmaterial och vägledning så att du vet vem du kan kontakta om du behöver hjälp, råd eller stöd.

Bra informationsmaterial

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen har bra informationsmaterial om säkerhet i vardagen. Här finns råd för att undvika olyckor och vad som påverkar hälsan för ett fortsatt gott liv. Använd länkarna till höger.


Denna sida uppdaterades