< >

Trygghetsbesök nattetid via kamera

Alla uppskattar inte hembesök av vår personal på natten. Syftet med trygghetsbesök nattetid via kamera är att störa din nattsömn så lite som möjligt och ändå erbjuda tryggheten i att någon tittar till dig. 

Trygghetsbesök nattetid via kamera är ett alternativ för dig som till exempel är lättväckt eller inte vill ha besök av hemvårdens nattpersonal. 

Vad innebär trygghetsbesök på natten?

Ett trygghetsbesök på natten innebär att hemvårdens personal kommer hem till dig för att titta till dig och titta att du ligger i din säng.

Vem får trygghetsbesök?

Du som behöver ett trygghetsbesök nattetid ansöker om hjälp hos kommunens biståndshandläggare. Vilken hjälp man får beror på var och ens möjligheter att klara sin vardag. Beslutet som handläggaren (tjänsteman) fattar grundar sig på den lagstiftning som gäller.

Efter att du fått beslut om trygghetsbesök på natten får du möjlighet att välja hur vi ska utför besöket, med personligt besök eller via kamera.

Hur fungerar ett trygghetsbesök med kamera?

En kamera ställs upp där du brukar sova på natten. Hemvårdens nattpersonal besöker dig genom att titta i kameran. Kameran är ljudlös. Den visar svartvita rörliga bilder och har mörkerseende. All överföring av bilder sker på ett säkert sätt. Inga bilder sparas.

Vi styr vem som får titta i kameran och följer upp vem som har tittat i kameran och vid vilka tidpunkter.

När tittar nattpersonalen i kamera?

Vilken tid vi ska titta kommer du och hemvårdens personal överens om. Kameran ställs in så att det bara går att titta på de tider som ni kommit överens om. Ni planerar tillsammans vad nattpersonalen ska göra om de ser att du inte ligger i din säng eller om något inte verkar stå rätt till.

Vad kostar det?

Du betalar inget extra för den kamerautrustning som vi ställer hemma hos dig.  

Denna sida uppdaterades