< >

Hemvård Skara kommun

Information

Under rådande omständigheter med pandemin Corona kan dina insatser komma att påverkas.

Presentation

Kommunens hemvård har lång erfarenhet av vård och omsorgsarbete i hemmet. Vi utför hemvård och hemsjukvård dygnet runt, årets alla dagar, i hela kommunen. Du får en god vård och omsorg med hög kvalitet, ett gott bemötande och respekt för din integritet. Vi ger dig det stöd du behöver för att kunna bo kvar i ditt hem så länge du önskar. 

Vad är hemvård?

Hemvård är ett samlingsbegrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet.

Hemvård beviljas utifrån dina behov och kan omfatta service- och omvårdnadsinsatser. Det kan exempelvis vara hjälp med:

  • personlig omvårdnad som att sköta personlig hygien, äta och dricka, klä sig och förflytta sig
  • service som inköp, städning, tvätt och mat samt socialt stöd i det dagliga livet
  • anhörigavlösning
  • olika hälso- och sjukvårdsinsatser som omläggningar, medicin- och insulingivning.

Den vanligaste formen av hemvård innebär att hemvårdspersonal kommer hem till dig och hjälper dig med beviljade insatser. Om du har ett stort behov av omvårdnad kan du få regelbunden hjälp dygnet runt.

Syftet med insatserna är att du på ett tryggt och säkert sätt ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. För att personalen ska kunna utföra en insats med kvalitet och säkerhet kan ditt hem behöva arbetsmiljö anpassas. Insatserna kan också ha ett syfte att bryta isolering.

Du beviljas inte hjälp för sådant som du själv kan göra eller kan få tillgodosett på annat sätt. 

Vi som hjälper dig

I hemvården arbetar omvårdnadspersonal, sjuk- och hälsovårdspersonal samt enhetschefer. Det är vår uppgift att hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt.

Genom vår värdegrund vill vi ge dig en god vård och omsorg med hög kvalitet, ett gott bemötande och respekt för din integritet.

Biståndshandläggning

Om du vill ansöka om hjälp i hemmet kontaktar du biståndshandläggare.

Värdighetsgarantier

Skara kommun lovar:

  • Att personalen alltid hälsar, presenterar sig och bär legitimation när de kommer till dig.
  • Att du ska få enskilt samtal och om du så vill även tillsammans med anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna). I samtalet berättar du om dina önskemål och behov utifrån dina beviljade insatser. Det kan vara hur, när och på vilket sätt dina insatser ska genomföras. Detta dokumenteras i en genomförandeplan (vård- och omsorgsplan).
  • Att du som har nattinsats och inte kan sova ska erbjudas något att äta och dricka.
  • Att vård vid livets slutskede ska ges utifrån dina och anhörigas önskemål. Era önskemål dokumenteras.

Läs mer om värdighetsgarantier för hemvård under länken till höger.


Denna sida uppdaterades