< >

Ansökan om trygghetslarm

Känner du dig otrygg i ditt hem och är över 67 år kan du få ett trygghetslarm installerat.

Med hjälp av trygghetslarmet kan du komma i kontakt med hemvårdspersonal dygnet runt. Innan du får ett trygghetslarm gör vi en bedömning av dina behov.

Ansökan

Du ansöker om trygghetslarm på en blankett som finns hos:

  • biståndshandläggare
  • sköterskor
  • hemvårdspersonal
  • på omsorgskontoret
  • genom E ansökan

Denna sida uppdaterades