< >

Ansökan om hjälp - LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp för att kunna leva och bo som andra i samhället.

Stöd och hjälp finns i form av:

  • boende barn/vuxna
  • daglig verksamhet
  • personlig assistans
  • ledsagare
  • kontaktperson
  • korttidstillsyn
  • korttidsvistelse
  • avlösarservice 

Ansökan gör du hos våra LSS-handläggare.

Denna sida uppdaterades 2020-02-25

Dela: