< >

Ansökan om hjälp - Dagvård

För att få komma som besökare till dagvården måste du ansöka om hjälp/bistånd och få ett biståndsbeslut (slutligt beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen).

Ansökan sker till kommunens biståndshandläggare.

Vad är syftet med dagvård?

  • att ge stimulans, aktiviteter och social gemenskap
  • att bryta isolering
  • att aktivera och bidra till att bevara gästernas funktioner
  • att ge avlastning och stöd för anhöriga (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna)
  • att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet

Denna sida uppdaterades 2020-04-15

Dela: