< >

Ansökan om hjälp

Så här gör du för att ansöka om hjälp

1. Första kontakt

Du kontaktar en handläggare (tjänsteman) eller skickar in en skriftlig ansökan. Du hittar namn och telefonnummer till våra handläggare på underliggande sidor.

För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt finns ansökningsblankett att ladda ner.

2. Vi besöker dig

För att utreda ditt behov av stöd gör vår handläggare ett hembesök hos dig. Ni pratar om dina önskemål och behov samt om din livssituation i stort. Om du vistas på sjukhus så får du hjälp av sjukhuset att hålla ett skypemöte (möte via dator) med handläggare hos kommunen för att planera vilken hjälp du kan komma att behöva efter sjukhusvistelsen.

Ibland kan handläggaren behöva information från andra omkring dig. Det kan till exempel vara läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller en annan person som kan bidra med viktiga uppgifter. Självfallet måste handläggaren ha ditt godkännande för att få be om dessa uppgifter.

3. Din ansökan

Du gör en skriftlig eller muntlig ansökan om det stöd du önskar. Du kan även gå in på kommunens hemsida och göra en E-ansökan. Du kan ansöka om vilket stöd du vill, men det är ditt behov som ligger till grund för biståndshandläggarens beslut.

E-ansökan

4. Vi gör en utredning av dina behov

Vår handläggare utreder ditt behov av de insatser du önskar. Utifrån det som kommer fram i utredningen fattar handläggaren ett beslut om du har rätt till insatsen. Vid bedömningen ser handläggaren alltid till dina egna behov.

5. Vi fattar ett beslut

Handläggaren fattar ett beslut om du har rätt till den insats du ansökt om. Ett ärende ska handläggas så snart som möjligt från det att ansökan kommit in tills du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om.

Du får beslutet hemskickat till dig inom tre veckor från att ansökan kommit in. Ibland kan det dröja något längre om handläggaren behöver ta hänsyn till vissa uppgifter och intyg.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om du vill ändra något i den hjälp du får.

Om du får avslag på din ansökan

Om du inte har rätt till den insats du har ansökt om, får du ett skriftligt beslut om avslag. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Du hittar information i det beslut som du får hemskickat. Våra biståndshandläggare hjälper dig. Du kan också läsa mer under rubriken "Överklaga beslut" i menyn till vänster.

Avgifter inom vård och omsorg

I Skara kommun tar vi ut avgifter för de flesta av våra tjänster.


Denna sida uppdaterades