< >

Frivilligverksamhet

Som frivillig gör du en ideell insats för någon annan medmänniska.

Att vara frivillig

Att betyda något för någon annan förebygger många negativa konsekvenser som annars skulle kommit av ensamhet och passivitet. I kommunen finns det frivilliga som arbetar för att bidra med glädje och gemenskap för äldre. 

Som frivillig finns det exempelvis möjligheter att engagera sig inom följande verksamheter:

  • Väntjänsten där du är ett socialt stöd
  • kommunens dagverksamheter
  • kommunens särskilda boenden
  • kafévärd på Seniorkafét
  • högläsare på kommunens särskilda boenden och dagverksamheter
  • våra pensionärsföreningar
  • Röda Korset
  • utifrån egna intressen

Vill du vara med?

Känner du att du kan och vill göra något meningsfullt för en medmänniska är du välkommen att kontakta frivilligsamordnaren.

Denna sida uppdaterades 2020-03-17

Dela: