< >

Stöd i hemmet

Du som har svårt att klara dig självständigt i hemmet har rätt att ansöka om hemvård.

Ansökan

Du ansöker om hemvård hos en av kommunens biståndshandläggare. Du kan även göra det själv via våran e-tjänst. 

Observera! En närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till) kan ansöka åt dig, men om du vill att en närstående ska ansöka åt dig behöver du ta kontakt med oss för att ge ditt medgivande.

Insatserna prövas utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag och grundar sig på beslut utifrån den lagstiftning som gäller. Insatserna är avgiftsbelagda. 

Kommunen erbjuder servicetjänster och olika omvårdnadsinsatser, allt från hushållssysslor till personlig omvårdnad.
Du får hjälp i den utsträckning du behöver, oavsett om det är ett par timmar då och då eller flera gånger per dygn.

Denna sida uppdaterades