< >

Demensteam

Att få problem med minnet väcker många känslor!

Du kan vända dig till demensteamet med funderingar, oro för din egen hälsa eller för en anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) som börjar visa tecken på vad som skulle kunna vara början på en demenssjukdom.

De flesta personer med demenssjukdom (90%) får någon gång Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD. 

Detta kan yttra sig som till exempel:

 • oro
 • ångest 
 • aggressivitet 
 • sömnstörningar 
 • aptitstörningar
 • hallucinationer 
 • vanföreställningar.

Det kan orsaka stort lidande för personen med demenssjukdom, närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till) och vårdare.  

Mål och syfte

Vår målsättning är att möta individen så tidigt som möjligt i sjukdomen för att kunna erbjuda stöd och hjälp i dess närmiljö, i sitt eget hem genom:

 • hembesök
 • handledning och utbildning till personal
 • anhörigstöd med samtal och anhörigträffar
 • samverkan med andra vårdgivare och med frivilligorganisationer.

Denna sida uppdaterades

Dela: