< >

Dagverksamhet

För att få komma som besökare till dagverksamhet måste du ha ett biståndsbeslut, beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Vad är syftet med Dagverksamhet?

Skapa en meningsfull och fungerande vardag för den enskilde. Verksamheten möjliggör såväl avlösning för hemmavarande anhörig som aktivering, sysselsättning och träning för den enskilde. Insatsen ska även underlätta för enskild att ha kontakter med andra och bryta den isolering som kan vara till följd av funktionstillståndet.

Aktiviteter och samvaro

Här följer några exempel på vad vi kan erbjuda dig:

  • vi äter frukost, lunch och dricker kaffe.
  • vi hjälps åt med hushållsarbetet.
  • vi ägnar oss åt sång, musik, gymnastik, spel och handarbeten.
  • vi går en promenad om vädret tillåter. I annat fall stannar vi inne och gör något annat trevligt.

Vill du veta mer om våra verksamheteter är du välkommen att ringa! 

Öppetider

Bryggan: Måndag - lördag

Husaren: Måndag - fredag

9:an: Måndag - lördag

Värdighetsgarantier

Skara kommun lovar:

Att personalen på dagvården bär legitimation, alltid hälsar och presenterar sig när du kommer.

Att du får enskilt samtal och om du så vill även tillsammans med anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna). I samtalen berättar du om dina önskemål och behov utifrån din beviljade insats. Det kan vara hur, när och på vilket sätt din insats ska genomföras. Detta dokumenteras i en genomförandeplan (vård- och omsorgsplan).  

Att det finns möjlighet till dagvård sju dagar i veckan på någon av kommunens dagvårdscentraler.

Att du garanteras en måltid i gemenskap med andra vid ditt besök på dagvården.

Denna sida uppdaterades 2021-01-18

Dela: