Foto: Per-Olov Carlsson

< >

Viktoriagården

Viktoriagården ligger vackert mellan Viktoriasjön och Botans park.  på På Viktoriagården är det tre avdelningar, med tio lägenheter på varje plan.

Mål​

Vi arbetar med en individanpassad vård och omsorg. Vi strävar efter att uppfylla våra boendes behov och intressen genom:

  • Boendes självbestämmande
  • Personal som lär känna, läser av och lyssnar in
  • Närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till) som en viktig resurs
  • Levnadsberättelse och vårdplanering
  • Genomförandeplan (vård- och omsorgsplan).

Personal

Det finns vårdpersonal dygnet om och sjuksköterska dagtid. Nattetid finns sjuksköterska att tillkalla vid behov. Läkare besöker besöker boendet en gång i veckan.

Arbetssätt​

Hos oss arbetar vi för att skapa en trygg och hemlik miljö. Det finns mycket utrymme för omtanke, glädje och gemenskap. Som boende ska du ges möjlighet till livskvalitet och känna meningsfullhet i vardagen. Alla som flyttar in får en eller två kontaktpersoner, som har särskilt ansvar för att se till den boendes behov.

Särskilt boende

De boende har eget hyreskontrakt och möblerar själv sin lägenhet. I lägenheten finns det en säng. Varje lägenhet har har toalett, dusch och pentry. Trygghetslarm finns i varje lägenhet. Möjlighet finns att äta måltider i gemensam matsal, samt samvaro i vardagsrum med TV. 

Aktiviteter

Vi anordnar aktiviteter utifrån våra boendes önskemål. Bingo, gymnastik, frågesport och sångstunder är exempel på sådant. Utevistelser i vår vackra omgivning, med Viktoriasjön och Botan är också ett viktigt inslag i vardagen. Vi har även en lägenhet som är inredd för aktiviteter och samvaro. Besök av Svenska kyrkan och andra föreningar varannan torsdag.

Frisör och fotvård

Frisörer och fotvårdspecialister kommer till boendet vid behov.

Fotografering

De bilder/foton som tas på den enskilde under dennes boendetid, kan komma att visas på detta boende (6 § Myndighetsförordningen).

Ett medgivande behövs endast i de fall när bild/foto visas utanför boendet.

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantier för särskilt boende är framtagna och beslut taget i omsorgsnämnden.

Skara kommun lovar:

  • Att personalen alltid hälsar, presenterar sig när de kommer hem till dig och bär namnskylt.
  • Att du får enskilda/individuella samtal och om du så vill även tillsammans med anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna). I samtalen berättar du om dina önskemål och behov utifrån dina insatser. Det kan var hur, när och på vilket sätt dina insatser ska genomföras. Detta dokumenteras i en genomförandeplan (vård- och omsorgsplan).
  • Att du som inte kan sova ska erbjudas något att äta och dricka.
  • Att vård vid livets slutskede ska ges utifrån dina och anhörigas önskemål. Era önskemål dokumenteras

Denna sida uppdaterades 2020-04-17

Dela: