< >

Fotograf: Per-Olov Carlsson

Skarahemmet

Skarahemmets särskilda boende ligger på Malmgatan 36. Det är nära till busshållplats, apotek och vårdcentral.

Skarahemmet har stora balkonger åt väster. Åt öster kan man njuta av den vackra utsikten mot Skara domkyrka. Lägenheterna för permanent boende finns på tredje våningen.

Mål

Vi arbetar med en individanpassad vård och omsorg. Vi strävar efter att uppfylla våra boendes behov och intressen genom att:

  • ge de boende ett tryggt boende
  • man känner gemenskap och delaktighet
  • slå vakt om den boendes personliga integritet
  • arbeta utifrån en helhetssyn
  • närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till) känner sig delaktiga

Personal

Det finns vårdpersonal dygnet runt och vi har en egen sjuksköterska dagtid. Vi har en läkare som besöker Skarahemmet en gång i veckan.

Arbetssätt

Var och en som flyttar in på Skarahemmet får en egen kontaktperson. Det är i regel en undersköterska eller ett vårdbiträde med särskilt ansvar för att känna den boende och dennes behov. Vi vill att omvårdnaden ska anpassas efter vad den boende klarar av på egen hand.

Boendet

Du som boende har ett eget hyreskontrakt och möblerar själv din lägenhet. Varje lägenhet har en egen toalett med dusch. Det finns även kylskåp och kokmöjligheter. Samtliga lägenheter är utrustade med trygghetslarm. Varje avdelning har gemensamma utrymmen med kök, matrum och vardagsrum med tillgång till TV.

Aktiviteter

På fredagar varannan vecka har de olika kyrkliga föreningarna andakt för de boende.Personalen anordnar gemensamma aktiviteter på enheten som till exempel bingo, underhållning, frågestunder och allsång. Även fysiska aktivieter som till exempel promenader och sittgympa anordnas.

Frisör/fotvård

Möjlighet finns att frisör och fotvård kommer till enheten efter beställning och behov. 

Fotografering

De bilder/foton som tas på den enskilde under dennes boendetid, kan komma att visas på detta boende (6 § Myndighetsförordningen).

Medgivande behövs endast i de fall när bild/foto visas utanför boendet.

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantier för särskilt boende är framtagna och beslut taget i omsorgsnämnden.

Skara kommun lovar:

  • Att personalen alltid hälsar, presenterar sig när de kommer hem till dig och bär namnskylt.
  • Att du får enskilda/individuella samtal och om du så vill även tillsammans med anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna). I samtalen berättar du om dina önskemål och behov utifrån dina insatser. Det kan var hur, när och på vilket sätt dina insatser ska genomföras. Detta dokumenteras i en genomförandeplan (vård- och omsorgsplan).
  • Att du som inte kan sova ska erbjudas något att äta och dricka.
  • Att vård vid livets slutskede ska ges utifrån dina och anhörigas önskemål. Era önskemål dokumenteras

Denna sida uppdaterades 2020-04-17

Dela: