Foto: Per-Olov Carlsson

< >

Malmgården

Malmgården ett demensboende på Malmgatan med en trevlig trädgård som omger huset. Boendet är till för personer med stort omvårdnadsbehov, som anpassas till vad den boende klarar på egen hand.

På Malmgården finns fyra avdelningar med 8 lägenheter på varje avdelning:
 • Backabo
 • Lyckebo
 • Kullabo
 • Björkebo

Mål

Vi arbetar med en individanpassad vård och omsorg. Vi strävar efter att uppfylla våra boendes behov och intressen genom att:

 • att känna trygghet i sitt boende och må bra
 • ”jag-stödjande” förhållningsätt
 • slå vakt om den boendes personliga integritet och medbestämmande
 • arbeta utifrån en helhetssyn
 • man känner gemenskap
 • närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till) alltid känner sig välkomna och delaktiga

Boende

Som boende har du eget hyreskontrakt på din lägenhet. Alla lägenheter har toalett med dusch samt pentry. Runt huset finns en stor trädgård som du kan gå runt i även om du sitter i rullstol.

Personal

Det finns omsorgspersonal dygnet runt. På Malmgården finns en sjuksköterska och samtlig omsorgspersonal handleds regelbundet samt vid behov av demenssjuksköterska.

Övrigt

En gång i månaden är det gudtjänst.

Frisör och fotvård

Vi har tillgång till både frisör och fotvårdsterapeut som kommer till Malmgården.

Fotografering

De bilder/foton som tas på den enskilde under dennes boendetid, kan komma att visas på detta boende (6 § Myndighetsförordningen).

Medgivande behövs endast i de fall när bild/foto visas utanför boendet.

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantier för särskilt boende är framtagna och beslut taget i omsorgsnämnden.

Skara kommun lovar:

 • Att personalen alltid hälsar, presenterar sig när de kommer hem till dig och bär namnskylt.
 • Att du får enskilda/individuella samtal och om du så vill även tillsammans med anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna). I samtalen berättar du om dina önskemål och behov utifrån dina insatser. Det kan var hur, när och på vilket sätt dina insatser ska genomföras. Detta dokumenteras i en genomförandeplan (vård- och omsorgsplan).
 • Att du som inte kan sova ska erbjudas något att äta och dricka.
 • Att vård vid livets slutskede ska ges utifrån dina och anhörigas önskemål. Era önskemål dokumenteras

Denna sida uppdaterades 2020-07-28

Dela: