Entré till Ardalagården

Foto: Per-Olov Carlsson

< >

Ardalagården

Ardalagårdens boende är ett särskilt boende som ligger naturskönt på landsbygden. Boendet är till för personer med stort omvårdnadsbehov, som anpassas till vad den boende klarar på egen hand.
Ardalagården har fyra avdelningar med åtta lägenheter:

 • Björkhem
 • Solhem
 • Tallbacken
 • Ängsbacken

För att få flytta in här behövs ett beslut enligt socialtjänstlagen. Ansökan görs hos biståndshandläggare i kommunen.

Mål

Vi arbetar med en individanpassad vård och omsorg. Vi strävar efter att uppfylla våra boendes behov och intressen genom att:

 • att skapa en trygg och hemlik miljö
 • en individanpassad vård och omsorg där den boenden själv får vara med och bestämma
 • att den boende ska känna livskvalitet och meningsfullhet
 • kontaktmannaskap
 • slå vakt om den boendes personliga integritet
 • arbeta utifrån en helhetssyn
 • man känner gemenskap
 • närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till) alltid känner sig välkomna och delaktiga.

Personal

Det finns vårdpersonal dygnet runt och vi har en sjuksköterska dagtid. Vi har en läkare som besöker Ardalagården en gång i veckan.

Arbetssätt

Var och en som flyttar in på Ardalagården får en egen kontaktperson. Det är i regel en undersköterska eller ett vårdbiträde med särskilt ansvar för att känna den boende och dennes behov. Omvårdnaden hos oss anpassas efter vad den boende klarar av på egen hand.

Boendet

De boende har ett eget hyreskontrakt och möblerar själv sin lägenhet. Varje lägenhet har en egen toalett med dusch. Det finns även kylskåp och kokmöjligheter. Samtliga lägenheter är utrustade med trygghetslarm. Varje avdelning har gemensamma utrymmen med kök och vardagsrum med tillgång till TV.

Aktiviteter

Kyrkor och olika föreningar besöker oss en gång i veckan. Vi ordnar olika aktiviteter  som till exmpel gymnastik, bingo och underhållning.

Övrigt

​På födelsedagar eller vid andra tillfällen när den egna lägenheten inte räcker till finns det en samlingslokal att tillgå.

Frisör och fotvård

Möjlighet finns att frisör och fotvård kommer till Ardalagården efter beställning och behov.  

Fotografering

De bilder/foton som tas på den enskilde under dennes boendetid, kan komma att visas på detta boende (6 § Myndighetsförordningen).

Medgivande behövs endast i de fall när bild/foto visas utanför boendet.

Brandskydd

Levande ljus eller rökning får inte förekomma på rummen ur brandsskyddsaspekt

Vad skriver personalen om mig?

Personalen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera,
social dokumentation. Det innebär att personalen skriver det som
är viktigt för att kunna ge bra hjälp och stöd till dig. Denna
dokumentation är sekretessbelagd. Det är endast berörd personal
som kommer åt dokumentationen för att kunna utföra sitt arbete.
Du har rätt att läsa den sociala dokumentationen som rör dig.
Även dina anhöriga eller annan närstående får ta del av
dokumentationen men först måste du ge ditt godkännande till
detta.

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantier för särskilt boende är framtagna och beslut taget i omsorgsnämnden.

Skara kommun lovar:

 • Att personalen alltid hälsar, presenterar sig när de kommer hem till dig och bär namnskylt.
 • Att du får enskilda/individuella samtal och om du så vill även tillsammans med anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna). I samtalen berättar du om dina önskemål och behov utifrån dina insatser. Det kan var hur, när och på vilket sätt dina insatser ska genomföras. Detta dokumenteras i en genomförandeplan (vård- och omsorgsplan).
 • Att du som inte kan sova ska erbjudas något att äta och dricka.
 • Att vård vid livets slutskede ska ges utifrån dina och anhörigas önskemål. Era önskemål dokumenteras

Denna sida uppdaterades 2020-09-17

Dela: