< >

Avgifter för äldre

Den högsta avgiften för vård, omsorg och socialt stöd är enligt lag beslutad till 2 125 kronor per månad för 2020.

Kostnaden för vård, omvårdnad och socialt stöd beror på din inkomst.

Första gången du får stöd av oss får du en blankett som kallas Inkomstförfrågan. Blanketten skickas även ut i januari varje år tillsammans med nytt avgiftsbeslut.
Du kan välja att kryssa i rutan punkt 1 på blanketten; ”Jag avstår att lämna in uppgifter”. Då kommer du automatiskt faktueras för full avgift, enligt kommunens taxa, för de insatser du är beviljad.

Den blankett du lämnar in med fullständiga uppgifter innebär att en ekonomisk beräkning görs där ditt framräknade avgiftsutrymme ligger till grund för den avgift du ska betala.
Ny avgift gäller från och med den månad inkomstuppgifter lämnats till kommunen.

Har du frågor om din avgift är du välkommen att kontakta avgiftshandläggare via telefon eller mail. Se kontaktuppgifter till höger.

Hemvård

I hemvården kan du få hjälp av kommunens undersköterskor med serviceinsatser och/eller personlig omvårdnad.

Alla som bor hemma och får besök av hemvården betalar enligt avgiftstaxan nedan. Ditt avgiftsutrymme styr hur mycket just Du ska betala i avgift.

Nivå

Antal hjälptillfällen/vecka

Avgift/månad

Nivå 1

1 - 6

997 kronor

Nivå 2

7-14

1 420 kronor

Nivå 3

15 och uppåt

2 125 kronor

 

Trygghetslarm

Kostnaden är 320 kronor per månad. I kostnaden ingår även mobilabonnemang och samtalskostnad.

Avgift för hemsjukvård

I hemsjukvården kan du få hjälp av kommunens undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Kostnaden är 572 kronor per månad om du endast har hemsjukvård som insats. Har du andra biståndsbedömda insatser är kostnaden 333 kronor per månad.

Särskilt boende

Boendekostnad
Boendekostnaden bärs av dig som enskild, som har kontrakt på din bostad. Du bör ansöka om bostadstillägg som handläggs av Pensionsmyndigheten, PPM. Kostnaden för hyra i särskilt boende regleras i hyreslagstiftningen.

Matkostnad
Månadskostnaden för maten räknas ut enligt en mall. Matkostnaden är för 2020; 3 650 kronor per månad.

Kostnad för vård, omsorg och socialt stöd
I särskilt boende betalar du som högst 2 125 kronor per månad för all vård, omsorg och socialt stöd, oberoende av hur mycket hjälp du behöver.

Korttidsvistelse

Vårddygn 71 kronor per dygn

Matkostnad tillkommer med 122 kronor per dygn.

In-och utskrivningsdag räknas som en dag.

Öppen dagverksamhet

Matkostnad 70 kronor per portion

Matdistribution

Kostnaden är 52 kronor per portion. Leverans sker en gång per vecka och kostar 38 kronor per leverans.

Denna sida uppdaterades 2020-03-13

Dela: