< >

Anhörigstöd

Lever du med eller stödjer du en familjemedlem eller vän. Gammal eller ung som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom, psykisk ohälsa eller missbruk behöver stöd.

Då kan du också behöva stöd! 

Skara kommuns anhörigstöd finns till för dig som är anhörig. Stödet är en service till alla medborgare i Skara kommun och är kostnadsfritt.

Du kan med förtroende vända dig till oss och se hur vi kan hjälpa just dig. Vi har tystnadsplikt.

Anhörigcentralen - En mötesplats 

Anhörigcentralen ligger på Skaraborgsgatan 25.  
Här finns anhörigsamordnare som du kan komma in och prata med om du har frågor eller vill boka en egen tid för samtal.

I rådande pandemi är vi anpassningsbara och kan erbjuda dig enskilt samtal på anhörigcentralen eller per telefon om du tillhör riskgrupp eller är sjuk. Vi kan även ta en promenad och samtala med varandra.

Se kontaktuppgifter till höger.

Som anhörig är du en viktig person för din närstående men för att orka fysiskt, psykiskt och socialt kan du behöva stöd i vissa situationer.

Vi arbetar alltid utifrån din unika situation och dina behov.

 En anhörig kan vara:

 • maka/make
 • förälder
 • barn
 • syskon
 • barnbarn
 • sammanboende
 • släkting
 • vän 
 • annan nära person

Som anhörig kan man till exempel känna:

 • oro
 • förtvivlan
 • dåligt samvete
 • att man inte räcker till.

Det är viktigt att även du som anhörig får stöd och tid för dig själv, för att bland annat förebygga ohälsa. Det finns olika former av stöd men vi utgår alltid från din unika situation. Du kan få anhörigstöd på två olika sätt. Dels genom att ansöka genom en biståndshandläggare (tjänsteman) eller kontakta anhörigsamordnare.

Exempel på anhörigstöd genom biståndshandläggare:

 • Växelvård
 • korttidsvistelse
 • avlösning i hemmet
 • dagverksamhet

Exempel på anhörigstöd genom anhörigsamordnare:

 • Rådgivning, information och vägledning
 • Enskilda stödsamtal
 • Anhörigcirklar och samtalsgrupper
 • Föreläsningar och Temadagar
 • Må bra aktiviteter (För vissa aktiviteter får du betala ett självkostnadspris).

Kontakta biståndshandläggare genom växeln telefon 0511-32 000.
De kan informera om vilka insatser som finns för din närstående och för dig som anhörig och hur ansökan görs.

Det finns olika aktiviteter inplanerade för dig inom anhörigstödet. Vilken aktivitet/stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.
Under Aktuella aktiviteter våren 2021 kan du läsa vad som är på gång.

Du är alltid välkommen att höra av dig för frågor eller anmälan till anhörigsamordnare, se kontaktuppgifter till höger.

Beskrivning av olika stöd och vad det innebär 

Enskilda Stödsamtal

I ett stödsamtal får du som anhörig prata om din situation. Stödsamtal är en form av avlastning för dig som anhörig. Samtalen kan handla om praktiska frågor eller bara vara en chans för dig som anhörig att få berätta hur du har det. Samtalen kan ske på anhörigcentralen, per telefon eller på annat ställe.

Anhörigcirklar

I en anhörigcirkel träffar du andra anhöriga som befinner sig i en liknande situation. Cirkelns innehåll formas efter deltagarnas önskemål. Här finns möjlighet att utbyta erfarenheter och samtala, både med andra anhöriga samt med professionell personal som leder cirkeln.

Vi startar kontinuerligt nya anhörigcirklar. 

Kontakta anhörigsamordnare vid önskemål om anhörigcirkel.

Må bra aktiviteter

Det är viktigt att du tar hand om dig själv. Du erbjuds därför möjlighet att delta i aktiviteter som innebär att just du ska må bra.

Under Aktuella aktiviteter våren 2021 ser du vad som är på gång.


Utbildningsserie - Att leva med psykisk ohälsa ur ett anhörigperspektiv 

En utbildningsserie DIGITALT för dig som är anhörig och stöttar någon som har psykisk ohälsa. Det är fyra olika tillfällen där du som anhörig får information kunskap och verktyg att hantera din situationen.

1.  Vad innebär Psykisk ohälsa?

Vad är hjälpsamt och hur stöttar man den som mår dåligt?  
Digital föreläsare: Skolpsykolog

2. Hur och var ansöker man om stöd och hjälp?

Hur arbetar vuxen myndighet på kommunen? 

Digitala föreläsare: Handläggare för socialpsykiatri, missbruk, ekonomiskt bistånd och Våld i nära relationer.

 3. Stödinsatder i kommunen,vad arbetar de med?

Digitala föreläsare:Personlig ombud och SIP-samordnare.                                     

4. Hur förhindrar jag att jag själv blir sjuk?

Dgitala föreläsare: Primärvård Rehab skara och anhörigsamordnare

Digital utbildning för dig som anhörig

 

 

CRAFT - CIRKEL 

Är du anhörig till en person med beroende.  Behöver du kunskap och verktyg att hantera situationen? Gå CRAFT hos oss. 
CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

CRAFT erbjuds till dig som lever nära en person med missbruks- eller beroendeproblematik.

Huvudmålen i CRAFT:

 • Förbättra den anhöriges välmående
 • Förbättra relationen inom familjen
 • Minska/ta bort den närståendes beroende
 • Locka närstående till behandling/hjälp

Start: Nästa cirkel startar den 24 mars 2021, onsdagar 17-19.

         (Liten grupp så anmäl dig i tid så du kommer med).

Anmälan: Kontakta Anhörigsamordnare för mer information och anmälan. Se uppgifter i högerlisten

 

SAMTALSPROMENAD MED TEMA

Samarbete mellan Skara kommun och svenska kyrkan

Under våren är du välkommen att vara med på samtalspromenader. Vi samlas utanför Domkyrkan och går till Fornbyn.

Vi startar med en samling, ett tema som vi kan samtala om och fundera på under promenaden. När vi kommer till Fornbyn har vi möjlighet att dela med varann de tankar som kommit upp under vägen.

Fika tar var och en med (om man vill). Kläder efter väder. Vid mycket dåligt väder – inställt.

När: Måndagar klockan 10.00 med start den 1 februari.

Om du har frågor kontakta:

Annelie Persson Knutsson 0511-327 93, Skara kommun

Ingela Tidqvist Karlén 0511-265 20, Skara Pastorat

Välkommen

 


SAMTALSGRUPP  - För dig som är anhörig till någon som har psykisk ohälsa

På grund av rådande pandemi kan vi inte erbjuda samtalsgrupp.

Du är varmt välkommen att höra av dig för enskild handledning och samtal med professionell personal istället. 

Vanligtvis träffas vi andra måndagen i varje månad 17.00-18.30 (inte röda dagar.)

Startdatum: Återkommer om start våren 2021

Dessa samtalsgrupper är tänkt att vara grupper där du kan träffa andra personer med liknande erfarenheter. Du behöver inte anmäla dig, kom när det passar dig. Du får möjligheter till andras berättelser och bidrar med det du vill. Vid önskemål kan vi bjuda in olika yrkeskategorier som kan berätta det vi undrar över och svara på frågor.

Vid frågor kontakta anhörigsamordnare. Se kontakt i högerlisten.


 

SAMTALSGRUPP - För dig som är anhörig till person med demenssjukdom.

På grund av rådande pandemi kan vi inte erbjuda samtalsgrupp.

Du är varmt välkommen att höra av dig för enskild handledning och samtal med professionell personal istället. 

Vanligtvis träffas vi första måndagen i varje månad 14.00-16.00 (inte röda dagar.) Demensteamet finns med vid alla träffar.

Startdatum: Återkommer om start våren 2021

Dessa samtalsgrupper är tänkt att vara grupper där du kan träffa andra personer med liknande erfarenheter. Du behöver inte anmäla dig, kom när det passar dig. Du får möjligheter till andras berättelser och bidrar med det du vill. Vid önskemål kan vi bjuda in olika yrkeskategorier som kan berätta det vi undrar över och svara på frågor.

Vid frågor kontakta anhörigsamordnare. Se kontakt upp till höger.

 

 

DöBra 

Skara kommun och Svenska kyrkan inbjuder till en samtalsgrupp om att förbereda sig inför livets slut.Ett ämne som berör oss alla.

Varför behövs en DöBra grupp?

I vårt arbete i Skara kommun och Svenska kyrkan möter vi ibland frågor om hur man kan förbereda sig inför döden? Och hur kan man få kunskap om praktiska frågor för den som är sjuk eller anhörig?

Men också önskan om att kunna få samtala med andra. Denna efterfrågan vill vi nu möta genom att erbjuda en DöBra grupp här i Skara.

DöBra är ett nationellt forskningsprogram om frågor om döendet, död och sorg. Vi kommer att använda en del material från Karolinska institutet och Umeå universitet. 

Vi träffas fyra gånger i samtal och får kunskap om  praktiska frågor som berör livets slut. Vi tar upp ämnen som ”vita arkivet”, begravning, olika gravskick, framtidsfullmakt och vård i livets slutskede med mer.

Vi samtalar bland annat om relationer och hur man pratar med sina anhöriga om livets slut. Vi pratar om vem som för min talan om jag inte kan längre? Vad finns det för vård? Hur ser jag på organdonation? 

Vi får besök av olika föreläsare och gör studiebesök.

Plats: Nikolaigården (bakom Kyrkans Hus)

Återkommer om datum för start 2021.

Kontaktuppgifter

Annelie 0511-327 93
annelie.perssonknutsson@skara.se 

Annika 0511-326 96
annika.kron@skara.se

Ingela 0511-265 20
ingela.karlen@svenskakyrkan.se

Mor och farföräldrar i blickfånget

En samtalsgrupp för mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF, (neuropsykiatriska funktionshinder)som till exempel asperger, autism och ADHD

Du får möjlighet att träffa andra i en liknande situation, få kunskap och ventilera tankar, känslor och erfarenheter. Samtalsgruppen anordnas av anhörigstödet i Skara kommun och Falköpings kommun.

Inget datum klart för 2021

För anmälan och frågor kontakta anhörigsamordnare.

Utbildningsserie - Att leva med psykisk ohälsa ur ett anhörigperspektiv 

En utbildningsserie DIGITALT för dig som är anhörig och stöttar någon som har psykisk ohälsa. Det är fyra olika tillfällen där du som anhörig får information kunskap och verktyg att hantera din situationen.

1.  Vad innebär Psykisk ohälsa?

Vad är hjälpsamt och hur stöttar man den som mår dåligt?  
Digital föreläsare: Skolpsykolog

2. Hur och var ansöker man om stöd och hjälp?

Hur arbetar vuxen myndighet på kommunen? 

Digitala föreläsare: Handläggare för socialpsykiatri, missbruk, ekonomiskt bistånd och Våld i nära relationer.

 3. Stödinsatder i kommunen,vad arbetar de med?

Digitala föreläsare:Personlig ombud och SIP-samordnare.                                     

4. Hur förhindrar jag att jag själv blir sjuk?

Dgitala föreläsare: Primärvård Rehab skara och anhörigsamordnare

Digital utbildning för dig som anhörig

Bemötande vid demenssjukdomar

Hur kan du förstå och bemöta en person med demenssjukdom som får beteendeförändringar?

Hur ska vi göra för att både den som är sjuk och för den anhörige ska må bra?

Inget datum klart för våren 2021

Vuxensyskon

Planerad April

Mindfulness för anhöriga

På grund av rådande pandemi kan vi inte genomföra någon mindfulness i grupp. Du är varmt välkommen att höra av dig för enskild handledning och samtal med proffessionell personal.   

Som anhörig har man ofta tankarna hos sin närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till). Man oroar sig, funderar och planerar. Med hjälp av mindfulness kan du få redskap för att hantera stressen i vardagen. Vi gör enklare mindfulness övningar.

Friskvårdsbidrag

Som anhörig kan du ansöka om friskvårdsbidrag upp till 750 kronor per termin.

Infomation

För mer information är du välkommen att kontakta anhörigsamordnare. Kontaktuppgifter finns i högerspalten. 

 

Under rådande pandemi kan Anhörigstödet i Skara kommun inte erbjuda föreläsningar eller tema dagar.

När det blir aktuellt igen kan du hitta information under denna flik.


Denna sida uppdaterades

Dela: