< >

Tandvård

Du som vill besöka en tandläkare och få tandvård ska vända dig till folktandvården inom Västra Götalandsregionen eller till en privat tandläkare. Till höger finns en länk till 1177 där du hittar mer om tandvård i Västra Götaland.

Särskilt tandvårdsstöd

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till ett ekonomniskt bidrag (särskilt tandvårdsstöd).

I det särskilda tandvårdsstödet ingår bland annat "Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning" och ”Nödvändig tandvård”.  

Kommunen ansvarar för att samverka med Västra Götalandsregionen och utfärda intyg om nödvändig tandvård. Kommunen erbjuder en årlig munhälsobedömning till dig som fått ett intyg om nödvändig tandvård.

Vem kan få särskilt tandvårdsstöd?

Särskilt tandvårdsstöd gäller dig som:

 • Bor i särskilt boende med tillsyn större delen av dygnet
 • Bor i eget boende med mycket hög grad av omsorg
 • Har beslut om insatser enligt LSS
 • Har anhörigvårdande personer
 • Har långvarig psykisk funktionsnedsättning

Det är ditt behov av omvårdnad som avgör din rätt till särskilt tandvårdsstöd.

Intyg om nödvändig tandvård

Om du tillhör någon av grupperna kan du få ett intyg om nödvändig tandvård som ger rätt till:

 • Tandvård enligt öppen hälso-och sjukvårdstaxa
 • Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning

Är du känd av kommunen skriver din sjuksköterska intyget.

Om du vårdas av anhöriga (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) i hemmet ska du skicka en privat ansökan till Tandvårdsenheten i Västra Götaland. 

Munhälsobedömning

Munhälsobedömning är en helt gratis enkel kontroll av munhåla och tänder som görs av tandhygienist hemma hos dig. Du får tips och råd om din munhygien och hur du ska sköta dina tänder. Om du har hjälp av vårdpersonal ska de alltid finnas med när munhälsobedömning görs.

Om tandhygienisten ser att du behöver nödvändig tandvård kan du få hjälp att boka en tid hos din tandläkare. Du får själv välja tandläkare.

Nödvändig tandvård

Även om du tackar nej till munhälsobedömning har du fortfarande rätt till nödvändig tandvård av din tandläkare. Det som ingår kan till exempel vara:

 • undersökning
 • akut behandling
 • lagningar
 • helprotes
 • proteslagning
 • röntgen
 • tandutdragning
 • rotbehandling delprotes
 • förebyggande vård.

Implantat och omfattande fast protetik ingår inte.

Denna sida uppdaterades