< >

Sysselsättningssamordnare

Tillgång till sysselsättning bidrar till ökad självkänsla och livskvalitet.

Samordnaren hjälper till att hitta en meningsfull sysselsättning. Det kan handla om något i kommunens egen verksamhet så som caféverksamhet eller konstnärlig och skapande verksamhet. 

I kommunens egen verksamhet finns arbetshandledare anställda.
Det kan även vara så att samordnaren söker efter en praktikplats hos företag eller föreningar.

Ansöker om insatsen sysselsättning gör du hos en LSS-handläggare.

Denna sida uppdaterades