< >

Syn- och hörselinstruktör

Syn- och hörselinstruktören är anställd inom kommunen för att hjälpa syn- och hörselskadade i alla åldrar.

Syn- och hörselinstruktören kan hjälpa till med att:

  • ge hjälp till självhjälp, till exempel uppmärkning av spis och tvättmaskin
  • ge träning och uppföljning av utprovade optiska och tekniska hjälpmedel
  • skriva ansökan för bostadsanpassning (behovsprövad anpassning av ditt hem) av bra belysning i kök och badrum
  • göra lättare felsökning på hörapparater och andra hörselhjälpmedel
  • byta slang och batterier på hörapparaten
  • tipsa om olika hörselhjälpmedel
  • informera om kommunens service, lokalföreningar för synskadade och hörselskadade, kurser och aktiviteter.

Hjälpen är kostnadsfri. Du behöver ingen remiss för att få hjälp till fortsatt träning. 

Denna sida uppdaterades