< >

Personlig assistans

Du som har en bestående och omfattande funktionsnedsättning och inte fyllt 65 år kan ansöka om personlig assistans. 

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter. Tyngdpunkten ligger på ett rehabiliterande/habiliterande arbetssätt och att du har stort inflytande över din vardag

För att ha rätt till personlig assistans behöver du uppfylla någon av de så kallade personkretarna i LSS-lagstiftningen:

 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Personlig assistans ansöker du om hos en LSS-handläggare. Insatsen personlig assistans beslutas utifrån Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt lagen om assistansersättning (LASS). LASS handläggs enbart av Försäkringskassan.

Att välja kommunen som assistansutförare innebär att kommunen svarar för bland annat:

 • rekrytering av assistenter
 • anställning av assistenter
 • lönesättning
 • arbetsledning
 • schemaläggning
 • arbetsplatsmöten
 • fortbildning
 • åtgärder för att tillgodose kraven på arbetsmiljön

Vill du få mer information är du välkommen att kontakta enhetschef eller LSS-handläggare.

Denna sida uppdaterades 2020-04-23

Dela: