< >

Korttidstillsyn Grottan

Ungdomar över 12 år kan få korttidstillsyn före och efter skolans slut, samt vid lov. Korttidstillsyn är till för ungdomar vars föräldrar arbetar eller studerar.

Föräldrar som har en ungdom med funktionsnedsättning kan få korttidstillsyn tills ungdomen tar studenten. Funktionsnedsättning kan innebära att ha nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

Målet med korttidstillsyn är att:

  • hjälpa ungdomarna att utvecklas efter egen takt
    uppmuntra till nyfikenhet att prova nya saker
  • klara aktiviteter i det dagliga livet
  • få en rolig vistelse och knyta kamratskap
  • att få sociala erfarenheter

På Grottan får alla vara med och bestämma efter egen förmåga. Inriktningen och arbetssättet bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt.

Vad kostar det?

Att vara på Grottan kostar ingenting, men du som anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) betalar för den maten som din ungdom äter. Vid utflykter och aktiviteter betalar du som anhörig.

Det är viktigt att du som anhörig får vara med och påverka hur ditt barn har det på Grottan.

Välkommen att höra av dig med frågor, upplysningar och synpunkter till oss.

Du ansöker om korttidstillsyn hos en LSS-handläggare.

Denna sida uppdaterades 2020-04-23

Dela: