< >

Boende för barn och ungdom

Barn som har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt  kan behöva bo utanför föräldrahemmet av olika orsaker. 

I LSS finns två olika boendeformer:

  • familjehem 
  • bostad med särskild service för barn.

Insatserna omfattar omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
Omvårdnad innebär att barnet,ungdomen får det stöd och den hjälp som behövs i det dagliga livet och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet.

Du ansöker om boende för barn och ungdom hos en LSS-handläggare.

Denna sida uppdaterades 2020-04-15

Dela: