< >

Anhörigstöd

Du kan få stöd från kommunen om du vårdar eller stödjer en närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till) som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. 

Skara kommuns anhörigstöd finns till för dig som är anhörig.Anhörigstödet är en service till alla medborgare i Skara kommun och är kostnadsfritt

Vi kan i dagsläget på grund av rådande pandemi inte ta emot besök på Anhörigcentralen!

Vi finns tillgängliga via mejl och mobil. Tveka inte att höra av dig om du behöver prata av dig en stund eller behöver råd i någon situation.

Våra kontaktuppgifter hittar du till höger under kontakt.

Att vara  anhörig

Som anhörig är du ovärdelig men för att orka fysiskt, psykiskt och socialt kan du behöva stöd i vissa situationer. Vi arbetar alltid utifrån din unika situation och dina behov.

 En anhörig kan vara:

 • maka/make
 • förälder
 • barn
 • syskon
 • barnbarn
 • sammanboende
 • släkting
 • vän 
 • annan nära person.

Det är viktigt att även du som anhörig får stöd och tid för dig själv, för att bland annat förebygga ohälsa. 

Som anhörig kan man till exempel känna:

 • oro
 • förtvivlan
 • dåligt samvete
 • tycka att man inte räcker till.

Anhörigcentralen - En mötesplats 

Anhörigcentralen ligger på Skaraborgsgatan 25.  
Här finns anhörigsamordnare som kan ge råd stöd och information.
Stödet till dig som anhörig kan se ut på olika sätt och måste bedömas utifrån dina behov och din livssituation. Anhörigstöd är en verksamhet som genom personliga lösningar ska underlätta din situation och medverka till en ökad livskvalitet för dig.

Du kan med förtroende vända dig till anhörigsamordnare och låta oss se hur vi kan hjälpa just dig. Vi har tystnadsplikt.

Aktiviteter, program

Det finns olika aktiviteter inplanerade för dig inom anhörigstödet.Vilken aktivitet/stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Du är alltid välkommen att höra av dig för frågor eller anmälan till anhörigsamordnare, se kontaktuppgifter till höger.

Aktiviteter, program

Friskvård

Det är viktigt att du som anhörig tar hand om dig själv. Du erbjuds därför möjlighet att delta i aktiviteter som innebär att just du ska må bra.

Friskvård
Denna sida uppdaterades 2018-03-09

Dela: