< >

Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet är en insats, där du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om.
Den är till för dig som är i yrkesverksam ålder men inte har något arbete eller kanske inte har tillräcklig utbildning. Målet är att försöka utveckla dina möjligheter till ett arbete på kort eller lång sikt.

På Daglig verksamhet har vi två sysselsättningssamordnare. Deras jobb är att hjälpa till med placeringar i verksamheten, det kan handla om placering i någon av de nämnda verksamheterna eller på en utomstående arbetsplats. Detta görs i samråd med personen utifrån intresse, önskemål och om det finns utrymme i verksamheten.

Hur gör du för att få en plats på daglig verksamhet i Skara?

För att ansöka om sysselsättning i Skara behöver du skriva och skicka en ansökan till våra LSS-handläggare.
LSS-handläggarens uppgift är att utreda ditt behov och besluta om insatsen. Om du blir beviljad en plats hos oss får du en placering baserad på ditt behov och delvis ditt önskemål.

Vad kan man göra på daglig verksamhet i Skara?

Vi har fyra olika verksamheter hos oss. Där du tillsammans med oss kan jobba med olika saker.

Här jobbar vi sinnesinriktat med känslor och upplevelser efter olika teman, här har vi upplevelserum som ändrar sig efter tema som vi jobbar med under olika perioder. Vi har också ett rum som heter ”Vita rummet” där man kan ta en paus och slappna av utan intryck och påverkan. Det finns också möjlighet att ta en paus i massagerummet.
Under våren jobbar vi med ett växt tema där vi planterar växter och följer och pratar om utvecklingen av dessa plantor från frö till blomma eller grönsak.

Tanken med sysselsättning på Allservice är att den ska vara arbetsliknande, det ska finnas en möjlighet till att få stöttning att utvecklas för att kunna på sikt ta sig in på arbetsmarknaden. Vi producerar bland annat vetekuddar eller paketerar säljbara produkter åt olika lokala företag i Produktionen.
I Trädgårdsservice utför vi uppdrag för pensionerade privatpersoner runt om i kommunen som ringer och önskar hjälp mot betalning med att rensa i trädgårdar eller klippa häckar och träd. Vi klipper gräs och skottar också snö åt pensionärer kopplade till hemtjänsten i Skara.

På Elvan arbetar vi med skapande i olika former och material som exempel keramik, tygtryck och målning med mera, för att sedan sälja detta i vår butik som heter Unik Butik. Vi har också ett bageri där vi bakar olika sorters kakor och annat fika efter beställningar både i kommunen eller utomstående beställning. Butiken ligger centralt i Skara och Elvan ligger i samma hus.

Är vårt välbesöka kafé som ligger i Vilan idrottshall. Här håller vi kafé verksamhet som är öppen för allmänheten att komma och fika.
Här jobbar man antingen i kafé-kassan och säljer smörgåsar eller kakor som vi gör själva, eller så jobbar man i köket där du gör alla fina smörgåsar som vi säljer i kafé-kassan.

Denna sida uppdaterades