< >

Funktionsnedsättning

Du som har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt kan ansöka om stöd och hjälp för att kunna leva och bo som andra i samhället.

Stöd och hjälp finns i form av:

  • boende
  • daglig verksamhet (insats i form av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte är under utbildning)
  • personlig assistans
  • ledsagare
  • kontaktperson
  • korttidstillsyn (insats i form av tillsyn,fritidsverksamhet utanför det egna hemmet för barn över 12 år med funktionsnedsättning.)
  • korttidsvistelse

På underliggande sidor kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få och vart du vänder dig i olika frågor.

Denna sida uppdaterades 2020-08-31

Dela: