< >

E-ansökan vård och omsorg

Du som har behov av vård och omsorg kan göra en E-ansökan (digitalt ansökan)om insatser via länken längst ner på sidan.

De insatser du kan ansöka om är: 

Enligt SoL (Socialtjänstlagen)

 • Hemtjänst
 • Trygghetslarm
 • Särskilt boende
 • Växelvård
 • Dagvård
 • Korttidsvistelse

Enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

 • Daglig verksamhet
 • Personlig assistans
 • Ledsagare
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice
 • Korttidsvistelse
 • Korttidstillsyn
 • Bostad barn-ungdom
 • Bostad vuxna

Observera! En närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till) kan ansöka åt dig, men om du vill att en närstående ska ansöka åt dig behöver du ta kontakt med oss för att ge ditt medgivande.

Hur du fyller i din ansökan steg för steg

1. Logga in med mobilt bank id.

2. Klicka på plus-tecknet för att registrera ny ansökan. Klicka i en eller flera av de tjänster du önskar ansöka om. Förtydliga gärna med egna ord i textrutan. Klicka på nästa.

3. Här måste du kontroller att dina kontaktuppgifter är riktiga. I vissa fall kan en del av dessa uppgifter vara förifyllda. Kontrollera att de är riktiga. Övriga uppgifter fyller du i själv. Har du till exempel ingen e-postadress på lämnas fältet tomt. Fält som är markerade med en stjärna är obligatoriska fält och måste fyllas i för att du ska kunna gå vidare med in ansökan. När du är färdig bekräftar du genom att klicka på knappen nästa.

4. Här ser du en sammanfattning av din ansökan. Vill du ändra på något så klickar du på knappen föregående. Vill du skicka in ansökan till kommunen så klickar du på knappen klar.

5. Din ansökan har då skickats till kommunen. Du kommer att kontaktas av kommunen inom kort.

6. Du kan ta tillbaka din ansökan fram tills dess att den börjat handläggas. 

Denna sida uppdaterades