< >

Tystnadsplikt och sekretess

Tystnadsplikt innebär att man varken i ord, handling eller skriftligen får informera om något som rör dina personliga förhållanden. Till exempel uppgifter om hälsotillstånd, familjesituationen eller uppgifter om adresser och telefonnummer.

Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt.

För vem gäller tystnadsplikt?

Alla som arbetar inom den sociala omsorgen har tystnadsplikt.

Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, dina personliga förhållande eller din privata situation. Tystnadsplikten gäller all personal, även praktikanter, oavsett om de har direkt eller indirekt kontakt. Den gäller också för tolkar och översättare som arbetar på uppdrag. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas enligt lag.

Tystnadsplikten gäller även efter avslutad tjänst eller uppdrag.

Denna sida uppdaterades