< >

God man för ensamkommande barn och unga

Barn som kommer ensamma till Sverige har rätt till en god man som kan företräda dem i ekonomiska och personliga frågor. Här finns information om vad en god man kan hjälpa ensamkommande barn med. Du som vill bli god man för ett ensamkommande barn får också få information om vad som krävs.

Vem räknas som ensamkommande barn?

Den som är under 18 år och har kommit till Sverige utan sina föräldrar eller någon annan ansvarig vuxen, och som inte har fått uppehållstillstånd, är ett ensamkommande barn. Man räknas även som ett ensamkommande barn om man har kommit hit med en förälder eller annan ansvarig vuxen, och sedan lämnats ensam innan man har fått uppehållstillstånd.

Vad gör en god man? 

Ett ensamkommande barn har rätt att få en god man som företrädare. Gode mannen företräder då barnet både som vårdnadshavare (förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn) och förmyndare. Det innebär att han eller hon ansvarar för och företräder barnet i både personliga och ekonomiska frågor. Gode mannen ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och har inte heller någon försörjningsplikt.

Gode mannen ska se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd) samt se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det. 

Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Han eller hon är inte anställd av någon myndighet.

Vem utser och kontrollerar gode män?

Det är överförmyndaren i Skara som utser en god man för ensamkommande barn som vistas i kommunen. Överförmyndaren ansvarar också för tillsynen över dessa gode män, det vill säga kontrollerar så att arbetet sköts på rätt sätt.

​Vill du bli god man?

För att bli god man för ensamkommande barn måste du vara mellan 25 och 75 år och ha goda kunskaper om det svenska samhället och det svenska språket. Du får inte heller ha några betalningsanmärkningar eller förekomma i belastningsregistret. Överförmyndaren kontrollerar även om du förekommer i socialtjänstens register.

Hur gör jag för att ansöka?

Kontakta kommunens överförmyndare för ett första samtal. Om överförmyndaren tycker att det finns ett behov av god man eller förvaltare (person som är utsedd av tingsrätten att företräda en viss person som inte är myndig)kommer du att få de blanketter som du behöver till din ansökan. Du hittar kontaktuppgifter till överförmyndaren i Skara kommun till höger

Denna sida uppdaterades 2020-03-30

Dela: