< >

Socialt stöd

Det kommer tillfällen då vi alla behöver hjälp, stöd och omtanke från andra människor. När egna resurser, familj och vänner inte räcker till - eller helt saknas - har kommunen det yttersta ansvaret att tillgodose dina behov.

Du som behöver stöd har rätt att känna trygghet och bemötas med respekt. All vår personal arbetar under offentlighets- och sekretsslagen

Denna sida uppdaterades 2019-10-03

Dela: