< >

Socialt stöd

Du som behöver stöd har rätt att känna trygghet och bemötas med respekt.

Det kommer tillfällen då vi alla behöver hjälp, stöd och omtanke från andra människor. När egna resurser, familj och vänner inte räcker till eller helt saknas har kommunen det yttersta ansvaret att tillgodose dina behov.

Denna sida uppdaterades