< >

Så hanterar vi dina personuppgifter

En personuppgift är information som går att koppla till en fysisk person.
Till personuppgifter räknas exempelvis:

  • namn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • bankuppgifter
  • fotografier.

Skara kommun hanterar personuppgifter när vi måste göra det inom våra olika verksamheter. Det kan också vara när du till exempel skickar in en ansökan eller en anmälan.

Dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser om samtycke (godkännande), vilket innebär att du i vissa fall ska godkänna hur vi får använda dina personuppgifter. I de flesta fall måste vi hantera dina personuppgifter för att kunna sköta våra uppdrag – då krävs inget godkännande.

Denna sida uppdaterades