< >

Frivilligverksamhet

Som frivillig gör du en ideell insats för någon annan medmänniska.

Att vara frivillig

Att betyda något för någon annan förebygger många negativa konsekvenser som annars skulle kommit av ensamhet och passivitet. I kommunen finns det frivilliga som arbetar för att bidra med glädje och gemenskap för äldre. 

Som frivillig finns det exempelvis möjligheter att engagera sig inom följande verksamheter:

Väntjänsten där du är ett socialt stöd

Kommunens öppna mötesplatser

Kommunens särskilda boenden

Värd på Sockerbagaren

Högläsare på kommunens särskilda boenden och öppna mötesplatser

Vill du vara med?

Känner du att du kan och vill göra något meningsfullt för en medmänniska är du välkommen att kontakta frivilligsamordnaren.

Vill du ha hjälp av en frivillig?

Känner du att du har ett behov av hjälp från en frivillig som till exempel promenad, kaffestund eller läsning är du välkommen att kontakta frivillgsamordnaren.

Denna sida uppdaterades