< >

E-tjänst för försörjningsstöd

I Skara är det möjligt att ansöka om försörjningsstöd via en e-ansökan.

Denna möjlighet gäller för dig som har ansökt om försörjningsstöd föregående månad och som söker detta återkommande.

Via din handläggare kan du få hjälp med att lära dig hur du ansöker om försörjningsstöd via e-tjänsten för försörjningsstöd.

Du behöver: 

  • Vara folkbokförd i Skara kommun
  • Giltig e-legitimation eller bank-id

Du kommer bara att kunna söka försörjningsstöd elektroniskt en gång per månad. När du har skickat in din ansökan för en månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar. Ansökan öppnar igen 20 dagar innan nästa månadsperiod börjar.

Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. Du behöver inte skicka med några underlag, men spara dem för en eventuell kontroll. Alla dina uppgifter måste stämma överens med ditt underlag och vid en stickprovskontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat.

Om du har skäl för att fortsätta lämna in din ansökan på papper så går det också men du behöver då lämna in underlag med din ansökan.


Här finns en film som visar hur du fyller i e-ansökan.

Information om e-ansökan Pdf, 131.6 kB.
Såhär fyller du i ansökan i e-tjänst. Pdf, 128.7 kB.

Logga in med e-legitimation

Både du och din make, maka, eller sambo behöver bank-id eller e-legitimation när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans. Om du inte redan har e-legitimation kan du ordna det via din bank. Läs mer om e-legitimation på Skatteverkets webbplats.

Logga in med e-legitimation och fyll i ansökan. Du kan ansöka exempelvis via din dator eller smartphone. Om ni är två som söker behöver båda skriva under ansökan digitalt när den är färdig.

Stickprovskontroller

Vi utför stickprovskontroller med ett slumpmässigt urval.
Du ska kunna styrka de utgifter som du har ansökt om, samt visa att du inte har oredovisade tillgångar.

Vid en stickprovskontroll kommer vi att kontakta dig via ”Mina Sidor” och meddela vilka handlingar du ska lämna in till myndigheten.

Omsorgsnämnden kan efter särskild bedömning även göra stickprov när det finns skäl att tro att något inte stämmer på ett sådant sätt att det kan leda till misstanke om bidragsbrott. Det kan exempelvis handla om att ansökan är väsentligt förändrad jämfört med tidigare eller att sökande har förändrade eller större kostnader.

Alla dina uppgifter måste stämma överens med ditt underlag. Du ansvarar för att dina uppgifter är korrekta. Att lämna felaktiga uppgifter kan vara bidragsbrott och leda till polisanmälan.

Denna sida uppdaterades