< >

Försörjningsstöd

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan beviljas om du inte kan försörja dig på egen hand.

Rätten till stöd prövas enskilt och beviljas för en månad i taget. Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara tillfälligt och stödja dig så att du kan återgå till att försörja dig själv.

Försörjningsstödet består av två delar, riksnorm och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster.

Ansökan och beslut gäller för en månad i taget.

Vem som har rätt till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen.

Riksnormen

Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för:

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning

Se fördelningen av riksnormen på socialstyrelsens hemsida

Bidrag till skäliga kostnader

Rätten till ekonomiskt stöd gäller också skäliga kostnader för:

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Utöver riksnorm och skäliga kostnader kan bistånd beviljas till kostnader som uppstår då och då. Exempel på sådana kostnader är tandvård, medicin, läkarvård, glasögon, umgänge med barn, flyttkostnad och begravning. En individuell bedömning måste göras av vad som är skäligt för den som söker.

För att ha rätt till försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Du ska ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till.

Du som kan arbeta ska dessutom vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt delta i en planering med kommunens arbetsmarknadsenhet Spektra.

Kan du inte arbeta behöver du visa för Socialtjänsten varför du inte kan arbeta. Det kan vara exempelvis att du är sjukskriven.

Vill du veta mer eller ansöka om försörjningsstöd är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 0511-320 00 måndag, onsdag, torsdag, fredag klockan 9.30-10.30.

Vid det första samtalet får du ge en kortfattad beskrivning av din situation och därefter gör socialsekreteraren en förhandsbedömning på om du är berättigad till försörjningsstöd. Om socialsekreteraren bedömer att det finns en chans till att bevilja dig försörjningsstöd så bokar ni tillsammans en tid för ett första möte.

Första ansökan om försörjningsstöd behöver du göra på papper. När du fått ett beviljat beslut kan du ansöka via e-ansökan.

När du ansöker om försörjningsstöd gör handläggaren en grundlig utredning av din situation.

Vilka uppgifter som behövs i utredningen varierar beroende på vilken situation du befinner dig i. Generellt sett består en utredning om försörjningsstöd av minst två delar, en ekonomisk utredning och en utredning om du står till arbetsmarknadens förfogande eller inte.

Till den ekonomiska utredningen behöver vi till exempel:
kontoutdrag från samtliga konton du har i alla banker, information om dina utgifter och inkomster samt eventuella tillgångar.
Du måste kunna styrka samtliga inkomster och utgifter.
Kontroll av dina uppgifter görs med till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, bilregistret, bolagsregistret och Skattemyndigheten.

När det gäller utredning om du stått till arbetsmarknadens förfogande behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och visa att du söker arbete. Kan du inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom ska du uppvisa sjukskrivningsintyg.

När du har lämnat in din kompletta ansökan får du ett skriftligt beslut. Oftast får du ett beslut inom sju dagar från att du lämnat in alla nödvändiga handlingar. Vilka handlingar du behöver ha med dig till besöket informerar socialsekreteraren om vid första kontakten.

Om du har ansökt om Försörjningsstöd och fått avslag kan du överklaga beslutet. Information om hur detta går till finns i beslutet som skickats hem till dig eller via e-tjänsten. Avslagsbeslut gäller endast en månad och därefter har du möjlighet att ansöka på nytt.

Har du inte koll på vad socialtjänsten är? Eller har du svårt att hänga med i alla konstiga ord som används? Då är du inte ensam. Många barn och unga känner inte till vad socialtjänsten är och gör, och på vilket sätt de kan hjälpa till och stötta.

Se barnombudsmannen film om Ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.

Koll på soc - Information om socialtjänsten för barn och unga Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades