< >

Fonder

Omsorgsförvaltningen ansvarar för sex fonder. Varje år från och med i juni kan boende i Skara kommun ansöka om att bli tilldelade medel från någon av fonderna. Ansökningsperioden är mellan juni till augusti och skulle man ansöka innan eller efter denna period återsänder omsorgsförvaltningen ansökan.

När ansökningsperioden är slut beslutar omsorgsnämnden vilka man anser ska tilldelas medel och i november beslutar kommunstyrelsen vilka som blir beviljade. Utbetalning sker i december månad för dig som har blivit beviljad.

Ansökningsperiod 

Ansökningsperioden för 2022 är avslutad. Nästa ansökningsperiod börjar juni 2023.

Fonder att söka

Stiftelsen Skara kommuns samfond 1

Målgrupp: Behövande äldre

Stiftelsen Skara kommuns samfond 2

Målgrupp: Behövande personer

Stiftelsen Samfond för bostadsbidrag

Målgrupp: Behövande arbetarfamiljer

Stiftelsen Skara kommuns Samfond för rehabilitering

Målgrupp: Vistelse, Rehab- eller rekreationsanläggning

Stiftelsen Ida o Helena Mankells fond

Målgrupp: Behövande äldre

Emma Karlssons fond

Målgrupp: Behövande sjuka pensionärer på Vallehemmet eller i Valleområdet


Denna sida uppdaterades