< >

Fonder

Omsorgsförvaltningen ansvarar för sex fonder. Varje år från och med i juni kan boende i Skara kommun ansöka om att bli tilldelade medel från någon av fonderna. Ansökningsperioden är mellan juni till augusti och skulle man ansöka innan eller efter denna period återsänder omsorgsförvaltningen ansökan.

När ansökningsperioden är slut beslutar omsorgsnämnden vilka man anser ska tilldelas medel och i november beslutar kommunstyrelsen vilka som blir beviljade.

Ansökningsperiod 

Ansökningsperioden för 2020 har passerat och ansökningsperioden för 2021 är inte fastställd.


Fonder att söka


Stiftelsen Skara kommuns samfond 1

Målgrupp: Behövande äldre


Stiftelsen Skara kommuns samfond 2

Målgrupp: Behövande personer


Stiftelsen Samfond för bostadsbidrag

Målgrupp: Behövande arbetarfamiljer


Stiftelsen Skara kommuns Samfond för rehabilitering

Målgrupp: Vistelse, Rehab- eller rekreationsanläggning


Stiftelsen Ida o Helena Mankells fond

Målgrupp: Behövande äldre


Emma Karlssons fond

Målgrupp: Behövande sjuka pensionärer på Vallehemmet eller i Valleområdet


Denna sida uppdaterades

Dela: