< >

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Alla kan drabbas av ekonomiska problem under kortare eller längre perioder i livet. Det kan bero på många olika saker som till exempel att du blir arbetslös eller sjuk. Oavsett anledning till din ekonomiska situation finns vi för att hjälpa och stötta dig. Det kan handla om allt från ekonomisk planering till skuldhantering.

I Sverige finns det en nedre gräns för hur lite pengar en person ska kunna leva på. Anledningen till att denna gräns finns är för att garantera alla människor en bostad, mat och kläder. De som hjälper till om man ligger under denna gräns är socialtjänsten i din hemkommun.

Denna sida uppdaterades