< >

Alkohol och droger

Alkohol, droger och narkotika är olika sorters droger och som du säkert vet är dessa skadliga för din kropp.Något som du kanske inte tänker på i början av ditt användande är att detta kan leda till ett beroende. För varje gång du använder någon form av drog utsätter du dig själv och din kropp för risker. 

​När är jag beroende?

Det går inte att säga vad som är för mycket att dricka eftersom alla reagerar olika och därför kan du inte mäta ditt drickande med någon annan. Det viktigaste är inte exakt hur mycket du dricker utan att du är uppmärksam på vissa signaler som kan vara tecken på ett missbruk eller ett beroende. Det kan exempelvis vara:

  • att du tål mer
  • dricker mer än du tänkt
  • dricker så du får minnesluckor
  • känner att du behöver dricka "dagen efter"
  • att ditt drickande förstör relationer med familj eller kompisar
  • att du känner ångest, irritation och oro

Att dricka för mycket kan också leda till att du hamnar i jobbiga och riskfyllda situationer. Som exempelvis att du hamnar i slagsmål eller att du blir utsatt för sexuella övergrepp. Situationer du kanske aldrig hade hamnat i om du inte druckit alkohol eller tagit någon form av drog.

Upplever du att du tappat kontroller över ditt användande av alkohol, droger eller tobak och att du vill ha en förändring hos dig själv? Det går att bli av med alkohol- och drogberoende oavsett hur långt det har gått och det finns alltid bra hjälp att få.

Det kan även vara så att du oroar dig för till exempel en kompis eller ett syskon som dricker eller använder droger. Det bästa du kan göra är att berätta för personen själv eller någon annan om du problemet.

Vi kan hjälpa dig

Beroende på om det är du eller någon av dina anhöriga (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) som behöver hjälp kan du vända dig till någon av verksamheterna nedan.

Barn och ungdomsenheten

Anhörigstöd

Elevhälsan


Denna sida uppdaterades 2020-10-09

Dela: