< >

Dyslexi

Dyslexi, eller läs- och skrivsvårigheter som man också kan kalla det, är precis som det låter att man har svårt för att läsa och skriva. Anledningen till att vissa personer har dyslexi beror på att vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte har utvecklats som de ska, men det har absolut ingenting att göra med intelligens.

​Hur kan min dyslexi visa dig?

Dels kan du ha svårt att skilja på ord och delar av ord när du hör dem. Du kan också ha svårare att läsa information än att höra den. Om du har dyslexi kan det visa sig genom att du läser långsamt och hakar upp dig på ord eller att du läser snabbt och fel,  att du utelämnar ord eller vänder på korta ord eller att du skriver otydligt och har lätt för att kasta om eller utelämna bokstäver.

​Det finns hjälp att få

Om du får hjälp med att träna på att läsa och skriva kan dyslexin minska. En dator med rättstavningsprogram eller en läslinjal  är två av många bra hjälpmedel för dig med dyslexi.

Om du misstänker att du har dyslexi ska du prata med dina föräldrar, din mentor (handledare) eller någon av dina lärare på skolan så de kan ge dig det stöd du behöver.

Vi kan hjälpa dig

Beroende på om det är du eller någon av dina anhöriga (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) som behöver hjälp kan du vända dig till någon av verksamheterna nedan.

Elevhälsan

Denna sida uppdaterades 2020-10-09

Dela: