< >

Övergrepp och våld

Som barn har du rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Du är även beroende av att de vuxna i ditt liv skyddar dig och tar hand om dig på ett sätt som gör att du utvecklas på ett bra sätt.

Vad är våld?

Det kan vara så att du bli utsatt för våld i din familj eller av någon i din närhet.  Det kan vara allt från sparkar och slag till att du blir tvingad till sex eller att utföra någon sexuell handling. Våld behöver inte bara vara att du fysiskt blir skadad det kan även vara psykisk våld. Att någon kallar dig elaka eller fula saker som exempelvis att du är jobbig eller dålig.

Våga berätta

Om du inte berättar om våldet kan det vara svårt för andra att förstå. Det behöver inte synas att du utsätts för våld. Det kan också vara så att du vill dölja att du blir utsatt för våld av den anledningen att du skäms eller är rädd. Men det är aldrig ditt fel. Det är viktigt att du berättar för någon om våldet så att du kan få hjälp och stöd till att få det att upphöra. Om du väljer att blunda för det och trycka undan jobbiga känslor kan det hända att du börjar må dåligt senare i livet.

Om du lever i en familj där du eller någon annan i din familj blir utsatt för våld eller andra typer av övergrepp kan du exempelvis kontakta socialtjänsten eller polismyndigheten för stöd och hjälp.

Vi kan hjälpa dig

Oavsett om det är du eller någon av dina anhöriga (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) som behöver hjälp kan du vända dig till någon av verksamheterna nedan.

Våld i nära relationer

Elevhälsan

Ungdomsmottagningen i Skaralänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2020-10-09

Dela: