< >

Stöd och ersättning

Som familjehem får ni löpande stöd och handledning under hela tiden som barnet är hos er. Grundutbildningen "Ett hem att växa i" erbjuds även samtliga familjehem. 

Att vara familjehem är inte en anställning utan ett uppdrag.

Ersättningen som familjehem får grundar sig på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer varierar beroende på uppdraget.

  • Ni får betalt för omkostnader för till exempel mat, kläder och fritidsaktiviteter
  • Ersättningen ni får är skattepliktig

  • Om någon av familjehemsföräldrarna behöver vara hemma med barnet en period kan ni få ersättning för inkomstbortfall.

Denna sida uppdaterades 2020-10-06

Dela: