< >

Riskbruk, missbruk och beroende

Första gången du testar alkohol eller någon form av drog tror du knappast att du ska få problem med det. Men droger blir lätt viktiga i dina känslor och tankar och det finns alltid en risk att du får problem eller blir beroende. Då kommer drogerna att påverka hur du mår, ditt liv och människorna i din närhet.

Riskbruk

Riskbruk är den första nivån i ditt utvecklande utav ett beroende. När du är i detta stadie har du ännu inte utvecklat ett missbruk eller beroende men riskerar att göra det om ditt intag av alkohol och droger fortsätter. 

Missbruk

Att missbruka innebär att du använder något på ett sätt som ger problem eller skadar din hälsa. Det kan exempelvis vara att du på grund av drogen inte lyckas göra det du ska göra i skolan eller på jobbet. Det kan även hända att du gör olagliga saker, hamnar i riskfyllda situationer eller skadar någon.

Beroende

Att vara beroende innebär att du vänjer kroppen vid att vara påverkad och du har svårt att sluta. Vissa sorters narkotika är mycket beroendeframkallande och då kan suget komma mycket snart efter att man börjat använda drogen. Andra sorter tar längre tid för din kropp att vänja sig vid och efter en tids regelbunden användning skapas ett beroende.

Då narkotika är olagligt att använda räknas allt användande som missbruk i lagens mening.

Vi kan hjälpa dig

Beroende på om det är du eller någon av dina anhöriga (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna eller vänner) eller vänner som behöver hjälp kan du vända dig till någon av verksamheterna nedan.

Barn och ungdomsenheten

Anhörigstöd Länk till annan webbplats.

Elevhälsan


Denna sida uppdaterades