< >

Kriminalitet

Som ung kan det hända att du gör något som du inte får. Något som du kan bli straffad för. Det kan handla om att du slår en annan person eller att du snattar något ur en affär.

Om du begår ett brott när du är 15 år eller yngre kan du inte straffas, men polisen kan gripa in i alla fall. Då kontaktar de dina föräldrar eller socialtjänsten. När du fyllt 15 år är du straffmyndig vilket innebär att om du utför ett brott kan du dömas till exempelvis böter, samhällstjänst eller fängelse. Du kan också dömas till ungdomstjänst och det betyder att du får arbeta utan lön mellan 20-150 timmar.

Om du blivit utsatt för ett brott

Att utsättas för ett brott, som exempelvis att du blir hotad, slagen eller att någon stjäl något ifrån dig, är alltid jobbigt. Du hamnar i en oväntad situation  där du kanske måste tänka på sånt som anmälan, vittnesmål och försökring. Du kommer kanske också komma i kontakt med polisen och andra myndigheter. Att utsättas för ett brott kan påverka dig mycket och framförallt dina känslor.

Det är viktigt att du anmäler om du utsätts för ett brott. Det är viktigt för att den eller de som utsatt dig för brott ska kunna dömas. Men det är också viktigt att du anmäler för din egen skull. Kanske blir det lättare för dig att gå vidare utan att känna någon skuld för det inträffade. En anmälan behövs även ifall du skulle behöva hjälp och stöd eller ekonomisk ersättning.

Om du är anhörig till någon som blivit utsatt för brott

Om du är anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) till någon som blivit utsatt för brott är det också viktigt att du berättar. Kanske är det så att personen som blivit utsatt för brott inte vågar berätta för att den skäms och skuldbelägger sig själv. Om du försökt att övertala personen att berätta om brottet och personen ändå inte vill, då bör du berätta för någon som kan hjälpa och stötta. Det är viktigt att sanningen kommer fram för att personen som utsatt någon för brott ska få sitt straff och även för att i framtiden skydda andra från att råka ut för liknande brott.

Vi kan hjälpa dig

Oavsett om det är du eller någon av dina anhöriga eller vänner som behöver hjälp kan du vända dig till någon av verksamheterna nedan.

Barn och ungdomsenheten

Medling vid ungdomsbrott


Denna sida uppdaterades