< >

Problem i skolan

Din skolgång tar upp stor del av din tid. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta så varierar det. Om du har problem i skolan och tycker att det är jobbigt är det bra att prata med någon. Du ska inte behöva må dåligt i skolan.

Att du mår dåligt i skolan kan bero på många olika orsaker och det kan finnas många olika lösningar på dina problem. Ibland kan det vara skönt att prata med någon utomstående och få hjälp och stöd och ibland kan det vara skönt att prata med någon i liknande situation. Tillsammans kan ni då byta idéer och erfarenheter som kan stärka dig i den situation du befinner dig i. Ibland kan du själv hitta orsaken till varför du känner som du gör och ibland kan du behöva hjälp av exempelvis föräldrar, vänner, lärare eller personal från någon annan barn- och ungdomsverksamhet.

Skolka från skolan

Skolk kan bero på många olika orsaker. Det kan bro på allt från att du har svårt att gå upp morgonen till att du blir retad och slagen i skolan. Om du är borta mycket ifrån skolan är det en signal på att allt inte står rätt till. Om du skolkar mycket påverkar det dina betyg och du kan få svårt att hitta ett jobb eller studera vidare på högskola eller universitet.

Brukar du skolka från skolan och vill ha hjälp och stöd kan du prata med elevhälsan. I elevhälsan ingår skolläkare, kurator, psykolog och specialärare/specialpedagog. Det finns elevhälsa på alla skolor.

Vi kan hjälpa dig

Oavsett om det är du eller någon av dina anhöriga (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna)eller vänner som behöver hjälp kan du vända dig till någon av verksamheterna nedan.

Ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats.

Elevhälsan

Denna sida uppdaterades