< >

Skada sig själv

Att vara självdestruktiv, att du gör dig själv illa, kan vara ett av många sätt att försöka hantera känslor som känns smärtsamma.

Den kroppsliga smärtan kan ibland vara lättare att hantera.
Ibland är skadandet ett sätt att lugna eller straffa sig själv. Det kan också vara ett sätt att visa andra att något är fel och att du behöver hjälp.

1177 om att skada sig själv Länk till annan webbplats.

UMO om att skada sig själv Länk till annan webbplats. 

Denna sida uppdaterades