< >

Funka olika

Alla funkar olika. Det finns ändå förväntningar i samhället på att man till exempel ska:

  • kunna gå 
  • se 
  • höra 
  • prata eller tänka på det sätt som anses vara det vanliga 

Om du inte funkar på det sättet kan du bli behandlad på ett annorlunda sätt

Samhället har formats efter förväntningar på hur man ska funka.

Anledningen till att man funkar olika kan vara både kroppslig och fysisk.

  • En kroppslig anledning kan vara att du är rullstolsburen eller att du saknar en arm.
  • En psykisk anledning är osynlig och kan exempelvis vara att du har svårt att läsa och förstå skyltar eller att du har svårt att koncentrera dig under en längre period när någon pratar.

Alla männsikor har samma rättigheter

Du som upplever att du inte fungerar på det sätt som du förväntas göra har exakt samma rättigheter.
Du har också rätt att bli behandlad på samma sätt som alla andra. Det gäller både om du utbildar dig eller om du arbetar.
I många fall är skolor, kommuner, de som ger vård och arbetsgivare skyldiga att försöka göra så att omgivningen passar alla.

Fungerar du olika och vill ha någon att prata med eller om du vill ha hjälp och stöd, då finns det alltid ställen du kan vända dig till.

Vi kan hjälpa dig

Oavsett om det är du eller personer inom familjen eller bland dina närmaste släktingar/vänner, som behöver hjälp kan du vända dig till verksamheten nedan.

Funktionsnedsättning 

Denna sida uppdaterades 2020-02-25

Dela: