< >

Här kan du få hjälp

Här finns länkar till olika verksamheter dit du som bor i Skara kommun kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Är du osäker på vart du ska vända dig kan du ringa 0511-325 30 eller maila din fråga till omsorgen@skara.se

Till anhörigstöd kan du vända dig för stöttning om du tar hand om en vän eller familjemedlem med exempelvis missbruksproblematik.

Anhörigstöd

Om du eller någon i din familj har en funktionsnedsättning (nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt) kan ni vända er till barn- och ungdomsrehabiliteringen för att få stöd, hjälp och behandling.

Barn och ungdomsrehabiliteringlänk till annan webbplats

BUP är specialistvård för dig mellan 0 och 18 år med psykiatriska svårigheter. Här kan du få hjälp om du tycker att någon/några av dessa punkter stämmer in på dig.

 • Du är deprimerad och/eller har självmordstankar.
 • Du söker ständigt uppmärksamhet, har svårt att koncentrera dig och/eller blir arg och skadar dig själv eller andra personer.
 • Du har ångest, ätstörningar, tvångstankar och självskadebeteende.
 • Du har en funktionsnedstättning exempelvis autism.
 • Du har blivit misshandlat eller varit med om en våldtäkt eller något annat sexuellt övergrepp.

Att söka psyiatrisk hjälp i Västra Götaland länk till annan webbplats
Sök efter din närmaste BUP-mottagninglänk till annan webbplats

Det finns verksamheter i Skara för dig som behöver stöd i rollen som förälder, till dig som barn och ungdom eller till familjen. Till barn- och ungdomsenheten kan både vuxna och barn vända sig för att få hjälp och stöd.

Barn- och ungdomsenheten

Till BRIS (Barnen rätt i samhället) kan alla under 18 år ringa, mejla eller chatta med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om.

BRISlänk till annan webbplats

Du kan vända dig till elevhälsan på din skola om du vill ha någon att prata med. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och specialärare/specialpedagog. Det finns elevhälsa på alla skolor.

Elevhälsa

Om du har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt kan du och din familj behöva stöd och hjälp för att kunna leva som alla andra i samhället. 

Avdelningen för myndighet, stöd och behandling

Om du blivit utsatt eller om du har utsatt någon för brott kan det vara skönt att prata om händelsen. Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som utsatt någon för brott och den drabbade. Medlingsmötet sker tillsammans med en neutral medlare.

Medling vid ungdomsbrott

Du har rätt att må bra. Som barn och unga har du rätt till någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och få en god fostran.

Alla barn ska ha någon vuxen som tar hand om dem, en vårdnadshavare. Oftast är det dina föräldrar som är dina vårdnadshavare

På sidan Koll på soc kan du läsa om bland annat: 

 • hur det ska vara hemma och vad du kan göra om du inte har det så 
 • vilken hjälp du kan få om du själv gör saker som inte är bra
 • vad som gäller om du är placerad i ett familjehem, på HVB eller SiS
 • hur det funkar när du kommer till Sverige på flykt från ett annat land

Koll på soclänk till annan webbplats

Socialjouren ger akut hjälp på kvällar, nätter och helger när socialkontoret är stängt. Du ska i första hand vända dig till socialkontoret, men om du behöver akut hjälp efter kontorstid kan du kontakta socialjouren. 

Vänd dig till socialjouren om du:

 • Misstänker att barn eller ungdomar far illa
 • Är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende (boende för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra viktiga insatser)
 • Har problem med missbruk eller är anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) till någon med missbruk
 • Är i akut behov av boende med stöd
 • Är i akut behov av ekonomiskt stöd

Socialjour (kvällar, nätter och helger)

Du som är mellan 13 och 24 år kan kontakta ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår. Du kan gå till vilken mottagning du vill, besöken är gratis och personalen som jobbar där har tystnadsplikt.

Ungdomsmottagningen i Skaralänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionen ansvarar för vårdcentralerna som finns i Skara kommun.

Vårdcentralen Vilanlänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2020-09-16

Dela: