< >

Familjebehandling

Vi ger stödinsatser till familjer med barn under 18 år. Det kan handla om familjer som behöver hjälp med att stärkas i föräldrarollen, sätta gränser i hemmiljön, hantera konflikter och förbättra samtalsklimatet i familjen.

Vi arbetar med metoderna:

Personligt stöd

Insatsen ges till ungdomar och/ eller föräldrar. Det kan handla om att få stöd, vägledning och uppmuntran i sin föräldraroll. För ungdomar kan personligt stöd innebära att ha någon som uppmuntrar och stöttar i vardagen.

Denna sida uppdaterades