< >

Föräldrastöd ABC-träffar

Det är inte alltid lätt att vara förälder! Behöver du stöd i att utvecklas i ditt föräldraskap? Familjecentralen i Skara erbjuder dig som är förälder möjligheten att få råd och nycklar till en godare relation till ditt barn. Vi erbjuder bland annat ABC-föräldrastöd - gruppträffar tillsammans med andra föräldrar och utbildade ledare. Nästa kursstart och intresseanmälan finns längst ned på sidan.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer.

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det.

De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni runt matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker! Ingen förälder är ensam om dessa funderingar! Det är detta ABC-föräldraträffar handlar om.

Träffarna vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år.
ABC-programmet består av fyra gruppträffar och en återträff med var sitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 12 deltagare. På träffarna tar vi del av både forskning och varandras erfarenheter. Mellan träffarna praktiserar vi de lärdomar och insikter vi får med oss.

Det här innehåller ABC-träffarna

Träff 1 - VISA KÄRLEK - Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 - VARA MED - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 - VISA VÄGEN - Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar om hur man är en förebild för sitt barn.

Träff 4 - VÄLJA STRIDER - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel om konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

ABC är utvecklat av Stockholm stad i samarbet med kommuner, stadsdelar och Karolinska Institutet. www.allabarnicentrum.se Länk till annan webbplats.

Kursstart och intresseanmälan

Nästa ABC-träffar startar tisdag 24 januari kl.17.00 och då med en grupp på ”lätt svenska” och tigrinja.

Vill du veta mer om ABC eller vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar med föräldrastödsutbildningen, fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig. För mer information eller anmälan kontaktar du Familjecentralen.

Förskollärare/samordnare
Christina Börjesson

Förskollärare
Helene Arvidsson

Telefon
0511-328 90
072-160 31 12

Stöd till barn, unga och familjer

Vill du läsa mer om andra kurser eller form av stöd för barn, unga och föräldrar som Skara kommun erbjuder hittar du mer information på under omsorgens samlade sidor.

Omsorg & Stöd/ Barn, unga och familj 

Föräldrastöd - olika möjligheter till stöd i kommunen och från samarbetspartners

Stöd till barn, ungdom och familj

 

Denna sida uppdaterades