< >

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid - SSPF

Ett brottsförebyggande arbete på universell, selektiv eller individuell nivå, med ungdomsproblematik som kriminalitet och drogmissbruk.

SSPF är en samverkansmodell och står för skola, socialtjänst, polis och fritid. I Skara riktar vi oss framförallt till åldersgruppen 12-20 år. SSPF är en beprövad och utvärderad samverkansmodell där skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal träffas och samarbetar för att bättre kunna upptäcka ungdomar som befinner sig i risk.

Ibland är vi flera aktörer som är oroliga och identifierar riskfyllda beteenden hos en ungdom. Då kan det vara aktuellt med nätverksmöte mellan skola, socialtjänst, polis och fritid för att tillsammans stötta en ungdom och vårdnadshavare. Nätverksmötet kan mynna ut i flera insatser som aktiveras för att tidigt möta familjens behov.

En utgångspunkt för att kunna arbeta kring en enskild ungdom inom SSPF är att samtyckte för samverkan lämnas av vårdnadshavare och/ eller ungdomen själv.

Denna sida uppdaterades