< >

Barn vid skilsmässa

Familjerätt

Familjerättssekreterare handlägger frågor som rör barn och ungdomar i åldern 0-18 år.

Det kan gälla frågor om:

  • vårdnad
  • boende
  • umgänge 
  • faderskapsbekräftelse för nyfött barn om föräldrarna inte är gifta
  • frågor om adoption

Samarbetssamtal

Om du och ditt barns andra förälder inte är överens kan ni erbjudas samarbetssamtal, där ni genom stöd kommer fram till barnens bästa.  Samtalen kan handla om vårdnad, boende, umgänge samt frågor som gäller barnens försörjning.

Samtalen kan initieras (påbörjas) av er som föräldrar men kan också ske på uppdrag av tingsrätten. Samarbetssamtalen är kostnadsfria och registreras inte i socialregistret.

Om ni som föräldrar är överens kan ni reglera frågor genom ett avtal om vårdnad, barns boende och umgänge med barn. Avtalet godkänns av socialnämnden. Ett godkänt avtal har samma juridiska verkan som ett domstolsbeslut.

Utredning

När ni som föräldrar vänder er till domstol i frågor som rör vårdnad, boende, och/eller umgänge är domstolen skyldig att se till att dessa frågor blir utredda innan beslut fattas. Det är familjerätten som på uppdrag av domstolen utför utredningen. Dessa utredningar syftar till att ge domstolen ett bättre underlag för beslut.

Denna sida uppdaterades